NDS-1 Giá:35.000.000 VNĐ
1 cán 2 ngọn aces pro (cơ đã qua sử dụng)
Galaxy Ebony Giá:51.000.000 VNĐ
1 cán 2 ngọn S20
Galaxy Maple Giá:51.000.000 VNĐ
1 cán 2 ngọn S20
Galaxy Maple - Irregular Giá:39.000.000 VNĐ
1 cán 2 ngọn S20
Galaxy Ebony - Irregular Giá:39.000.000 VNĐ
1 cán 2 ngọn S20