Galaxy Ebony Giá:51.000.000 VNĐ
1 cán 2 ngọn S20
Galaxy Maple Giá:51.000.000 VNĐ
1 cán 2 ngọn S20
Galaxy Maple - Irregular Giá:39.000.000 VNĐ
1 cán 2 ngọn S20
Galaxy Ebony - Irregular Giá:39.000.000 VNĐ
1 cán 2 ngọn S20
Nirvana - Irregular (hết hàng) Giá:60.000.000 VNĐ
1 cán 2 ngọn S20