NDS-1 Giá:35.000.000 VNĐ
1 cán 2 ngọn aces pro (cơ đã qua sử dụng)
Musashi - Kim Kyung Ryu Giá:60.000.000 VNĐ
1 cán 2 ngọn ACSS
Musashi - PS 11 (hết hàng) Giá:65.000.000 VNĐ
1 cán 2 ngọn ACSS
Musashi Mai-901 cocobolo (hết hàng) Giá:66.000.000 VNĐ
1 cán 2 ngọn ACSS
Musashi Yamato 2010 (hết hàng) Giá:65.000.000 VNĐ
1 cán 2 ngọn ACSS